ჰიბრიდული ჩამწერები გამოირჩევა იმით რომ შეუძლიათ ერთდროულად ჩაიწეროს და თან აჩვენოს ვიდეო გამოსახულება. იგი შექმნილია როგორც ანალოგური, ასევე IP კამერებთან მუშაობისთვის.

Showing all 5 results