სვიჩები პოე მხარდაჭერით 4, 8, 16 და 24 პორტიანები. Longse ქსელის გამანაწილებელი გამოირჩევა მაღალი ხარისხით.