კონფედენციალურობის პოლიტიკა

 

 

   ინფორმაციის შეგროვება:

ვინახავთ პირად ინფორმაციას, რომელიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე თქვენი რეგისტრაციისას. 

თქვენი პირადი ინფორმაცია, რომელზეც ჩვენ გვაქვს წვდომა, მოიცავს:

1. ინფორმაციას, რომელსაც მოგვაწვდით რეგისტრაციის ფორმის შევსებით, ან ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომელსაც მოგვაწვდით ვებგვერდის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით;

2. კორესპონდენციის ჩანაწერებს (ვებგვერდის, ელექტრონული ფოსტის, ტელეფონის ან სხვა საშუალებების მეშვეობით);

3. ვებგვერდზე თქვენი ვიზიტის დეტალებს.

 

ინფორმაციის შენახვა

 

ჩვენ მაქსიმალურად ვუზრუნველყოფთ, რომ თქვენი პირადი ინფორმაცია იყოს დაცული. მათზე წვდომა  არ ექნებათ გარეშე პირებს. 

 

ინფორმაციის გამჟღავნება

 

ჩვენს ვებსაიტზე რეგისტრაციის დროს თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით თქვენ გვანიჭებთ უპირობო უფლებას, თქვენი შემდგომი თანხმობის გარეშე, გამოვიყენოთ პერსონალური მონაცემები თქვენთვის დამატებითი ინფორმაციის მოწოდების მიზნით ან სხვადასხვა კვლევის ფარგლებში.

 

ცვლილებები კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებაში

 

მომავალში კონფიდენციალურობის დოკუმენტში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნდება ამ გვერდზე. თუ ხელშეკრულებაში იქნება რაიმე არსებითი სახის ცვლილება, შეგატყობინებთ ვებგვერდის, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით.