კამერების კვების ბლოკები სხვადახვა ამპერზე, 5V, 12V, 24V და 48V განსხვავებული სიმძლევრის მაღალი ხარისხის დამტენები.

Showing all 7 results