უსბ – UTP კაბელები კამერისთვის, Ethernet კაბელები თანამედროვე სტანდარტის შესაბამისად. მონაცემების შორს და ახლო მანძილზე გადასაცემი კაბელები.